Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των χρηστών στο νέο σύστημα. Η εμπειρία έχει καταδείξει ότι το κλειδί της επιτυχίας στην αξιοποίησή ενός νέου πληροφοριακού συστήματος είναι η εξοικείωση των χρηστών με αυτό. Για αυτό τον λόγο η MSG καινοτομεί και εκπαιδεύει τους χρήστες από τα πρώτα στάδια της υλοποίησης, δίνοντας τους τη δυνατότητα να το γνωρίσουν και να το υιοθετήσουν ώστε με την περάτωση της υλοποίησης να είναι αυτόνομοι.

Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια πραγματοποιούνται στο χώρο του πελάτη και είναι:

  • Παραμετροποίηση Εφαρμογής
  • Χειρισμός Εφαρμογής
  • Reporting
  • Διαχείριση Συστήματος