Ερωτήσεις

Έχω ήδη πληροφοριακό σύστημα στην εταιρεία μου. Μπορώ να προσθέσω τα module του MSG ;

Αν και αρχικά αναπτύχθηκε ως κομμάτι της ολοκληρωμένης εφαρμογής ERP MSG, το MSG επανασχεδιάστηκε για να συνεργάζεται με οποιοδήποτε λογισμικό και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MSG είτε μέσα από την ολοκληρωμένη ERP εφαρμογή μας ή ανεξάρτητα από αυτήν σε συνεργασία με το λογισμικό που ήδη χρησιμοποιείτε. Για την παραπάνω λειτουργία η MSG έχει ετοιμάσει τα κατάλληλα interface για την επικοινωνία των συστημάτων.

Πως καλύπτετε τις ανάγκες οργάνωσης της κάθε εταιρείας ;
 • Ζητούμενο είναι η γρήγορη , λογική και σωστή ροή πληροφοριών μεταξύ των λειτουργιών καθώς και οι απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ τους ενώ η κάθε μια λειτουργία να διατηρεί την αυτονομία της.
 • Ζητούμενο είναι ο γρήγορος και σωστός έλεγχος όλων δεδομένων σε κάθε στιγμή.
 • Ζητούμενο είναι η δυνατότητα να γνωρίζω τι θα συμβεί αν κάνω μία ενέργεια.
 • Ζητούμενο είναι η αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από διαδικασίες τυποποίησης των αποδόσεων και ο έλεγχος της απόκλισης από τα standard , καθώς και η ανάλυση των αιτιών που προκάλεσαν τις αποκλίσεις.
 • Ζητούμενο είναι ο έλεγχος των τιμών των αγοραζομένων υλών και η ανάλυση των αποκλίσεων.
 • Ζητούμενο είναι η άμεση και μακροχρόνια κερδοφορία υποστηριζόμενη από ένα σύστημα διοίκησης ολοκληρωμένο και σταθερό.

Με βάση τα παραπάνω η MSG οργάνωσε το λογισμικό της.Ένα λογισμικό όπου πρώτα προσδιορίζουμε το πρόβλημα και μετά χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να το λύσουμε. Επιμένουμε σ αυτό το σημείο . Έχει γίνει σχεδόν δεδομένο το ν ακολουθούν οι χρήστες την τεχνολογία κι όχι η τεχνολογία να υποστηρίζει τους χρήστες. Έτσι όλο το λογισμικό μας είναι κάθε φορά αποτύπωση των απαιτήσεων του χρήστη και της οργάνωσης που επιθυμεί να εγκαταστήσει ή κάθε εταιρεία.

Δεν χρησιμοποιώ κάποια εφαρμογή ERP. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το MSG ;

Σας προτείνουμε επίσης να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των υπολοίπων μας προϊόντων μέσα από τα οποία θα βρείτε λύσεις στα μέτρα της επιχείρησής σας.

Τι είναι η αξία επένδυσης του MSG ;
 • Είναι η καλύτερη σχέση κόστους / απόδοσης
 • Είναι βασισμένη στη διάρκεια χρήσης
 • Είναι η πιο ανταγωνιστική τιμή στην αγορά σήμερα
 • Είναι η διασφάλιση της προϊοντικής σας αξιοπιστίας

Οφέλη που προκύπτουν:
 • Ενσωμάτωση των διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας στην επιχειρησιακή σας καθημερινότητα – ευκολία στο χειρισμό
 • Αξιοπιστία
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων–χρόνος και ανθρώπινο δυναμικό
 • Άμεση πρόσβαση στα δεδομένα – ταχύτητα πληροφόρησης
 • Εναρμόνιση με τη νομοθεσία
 • Ενδυνάμωση ελέγχου
 • Εικόνα επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο