Ανάπτυξη Αλγορίθμων

Μετά από την καταγραφή των αναγκών του πελάτη, γίνεται η εγκατάσταση της σχεδιασμένης λύσης. Η MSG για να μπορέσει να ανταποκριθεί πλήρως τις ανάγκες του πελάτη έχει ειδικό τμήμα όπου σχεδιάζει και αναπτύσσει αλγορίθμους.
Η ανάλυση και η μελέτη των αλγορίθμων γίνεται σε συνεργασία με τον πελάτη. Κάθε λύση εντάσσεται στη συνολική λειτουργία.