Η MSG, έχει ως δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσίες σχεδιασμού ανάπτυξης και ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων. Η εταιρεία MSG εισήγαγε στην ελληνική αγορά τα συστήματα Material Requirements Planning (MRP) δεύτερης γενιάς και ήταν η πρώτη που υλοποίησε εγκαταστάσεις συστημάτων Business Planning Control System (BPCS) στην Ελλάδα. Με εμπειρία πάνω από 30 έτη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης και τεχνογνωσίας πάνω από 20 ετών στην ανάπτυξη λογισμικού, ειδικεύεται σε ολοκληρωμένες MRP II και ERP λύσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προϊόντα

Η εφαρμογή MSG είναι μία Material Resource Planning (MRP) II / Enterprise Resource Planning (ERP) λύση.
Ενοποιεί πραγματικά όλες τις λειτουργίες των μεσαίων και μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων.
Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όλες τις σύγχρονες παραγωγικές μονάδες που επιθυμούν να παράγουν και να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τους παραγωγικούς τους πόρους.

Πλεονέκτημα:
• Μείωση του σχετιζόμενου με το απόθεμα κόστους κατά μέσο όρο 34%
• Βελτιστοποίηση της ικανοποίησης της ζήτησης του πελάτη
• Άμεσος προσδιορισμός κόστους
• Ευελιξία και δυνατότητα εύκολης αναπροσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς