Οι Εργαζόμενοι της MSG


Οι συνεργάτες της MSG δημιουργούν διαρκώς νέα προϊόντα με αξία για τον τελικό πελάτη. Η εταιρεία βασίζεται στην αναγνώριση και επιβράβευση του ταλέντου των στελεχών της και χτίζει σχέσεις μακρόχρονης συνεργασίας. Το σύνολο των εργαζομένων έχουν ακαδημαϊκή μόρφωση και έχουν πάθος να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της. Το δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται από Μηχανικούς Ανάπτυξης Λογισμικού, Χημικούς Μηχανικούς, Συμβούλους Οργάνωσης, Συμβούλους Πωλήσεων και Στελέχη Marketing.

Η οργάνωση της εταιρίας είναι οριζόντια και αυτό την καθιστά ευέλικτη ως προς τους πελάτες της και συγχρόνως προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των στελεχών. Εκτός από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης , τα στελέχη της έχουν πολύχρονη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων για παραγωγικές μονάδες.

Η διαχρονική εξέλιξη των ανθρώπων της MSG είναι δέσμευση μας προς τους πελάτες μας, για να μπορούμε να τους προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα που θα μπορούν να τους διαφοροποιούν, να τους κάνουν πιο παραγωγικούς και να επιτυγχάνουν υψηλή αποδοτικότητα.
Το τεχνικό προσωπικό της MSG κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις Microsoft, προκειμένου να διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στους πελάτες μας.