Συνεργασίες MSG


Η MSG συνεργάζεται με τις πλέον αξιόπιστες παγκοσμίως εταιρίες πληροφορικής, την Microsoft και την IBM. Η MSG είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της IBM και της Microsoft κατέχοντας τις διακρίσεις: IBM Business Partner και Microsoft Gold Certified Partner αντίστοιχα.


Η MSG είναι από τις πρώτες εταιρείες που έχουν αναπτύξει εφαρμογή λογισμικού σε περιβάλλον .NET 2.0 και Microsoft Visual Studio 2005 και έχει πιστοποιήσει την εφαρμογή αυτή για τη συμβατότητά της σε περιβάλλον Windows Server 2003 και MS SQL 2005, από τον ανεξάρτητο οργανισμό VeriTest. Συγχρόνως ως συνεργάτης της ΙΒΜ χρησιμοποιεί την νέα έκδοση της βάσης δεδομένων DB2, που είναι πλήρως προσαρμοσμένη, προκειμένου να είναι συμβατή με την νέα τεχνολογία της Microsoft.