Χαρτοκιβώτια


Η εταιρία MSG αναγνωρίζοντας την ανάγκη των πελατών της για ένα εξειδικευμένο λογισμικό που να μπορεί να διαχειριστεί εύκολα και αξιόπιστα όλα τα δεδομένα και τις διαδικασίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα βελτιστοποίησης της κοπής χαρτοκιβωτίων, έχει σχεδιάσει MSG | Χαρτοκιβώτια έτσι, ώστε να μπορεί να «επικοινωνήσει» και με οποιοδήποτε ήδη εγκατεστημένο λογισμικό.

Οφέλη που προκύπτουν:

 • Εικόνα εταιρείας σε πραγματικό χρόνο
 • Χειρισμός σεναρίων κοπής
 • Αυτόματη δημιουργία πίνακα υλικών, φασεολόγιο, ημιέτοιμο
 • Κωδικοί τύπου χαρ/τίου (βάση – καπάκι, full clap)
 • Αρχείο κωδικοποίησης FEFCO
 • Σχεδίαση αναπτύγματος χαρτοκιβωτίου
 • Έτοιμοι αλγόριθμοι υπολογισμού πλάτος και μήκος χαρτονιού ανά βάρος ποιότητας
 • Διαχείριση αρχείου ποιοτήτων
 • Αρχείο καλουπιών

Τι θα μου αποφέρει το MSG | Χαρτοκιβώτια;

 • Πρόγραμμα κοπής ανά ημέρα
 • Υπολογισμός προγράμματος ανά ποιότητα ή συνδυασμό ποιοτήτων
 • Ενημέρωση χρήστη στο πλάνο κοπής
 • Πολλαπλά σενάρια κοπής
 • Εκτύπωση πλάνου παραγωγής
 • Άμεση πρόσβαση στα δεδομένα – ταχύτητα πληροφόρησης
 • Ενδυνάμωση ελέγχου
 • Εικόνα επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο
 • Αρχείο χρωμάτων
 • Ζητούμενα πιστοποιητικά
 • Αξιοπιστία
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων – χρόνου και ανθρώπινου δυναμικού