Εμπορική Διαχείριση


Η εμπορική διαχείριση σήμερα αποτελεί ένα από τα βασικά τμήματα μίας εταιρεία. Είναι ο τομέας της επικοινωνίας της εταιρείας με τους τρίτους. Το πρόγραμμα της MSG είναι εύκολο στη χρήση αλλά συγχρόνως ευέλικτο και παραμετροποιήσιμο. Οι βασικοί τομείς που καλύπτονται είναι: Πωλήσεις & Παραγγελιοληψία, Πιστωτικός Έλεγχος, Αγορές & Παραγγελιοδοσία, Αξιολόγηση Προμηθευτών, Τιμολογιακές Πολιτικές Πωλήσεων & Αγορών και Διαδικασίες Logistics


Οφέλη που προκύπτουν:

 • Άμεση ενημέρωση των πελατών και των προμηθευτών με την καταχώριση εγγραφών
 • Δυνατότητα εξόφλησης στο ίδιο παραστατικό με πολλαπλούς τρόπος: μετρητά, επιταγή, γραμμάτιο, επιταγή τρίτου, γραμμάτιο τρίτου, πιστωτική κάρτα, δάνειο
 • Αρχείου ιστορικών παραστατικών παραγγελιών
 • Μαζική τιμολόγηση
 • Διαχείριση προσφορών/συμβολαίων/τιμοκαταλόγων
 • Παρακολούθηση αξιόγραφων
 • Πρόγραμμα επισκέψεων πωλητών

Τι θα μου αποφέρει το MSG | Εμπορική Διαχείριση;

 • Αξιοπιστία
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων – χρόνος και ανθρώπινο δυναμικό
 • Άμεση πρόσβαση στα δεδομένα – ταχύτητα πληροφόρησης
 • Ενδυνάμωση ελέγχου
 • Εικόνα επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο
 • Εικόνα επιχείρησης
 • Ταμειακός προγραμματισμός
 • Ημερήσια Αναφορά
 • Παρακολούθηση εντολών παραγγελιών σε σχέση με τις εντολές παραγωγής
 • Πιστωτικός έλεγχος
 • Αυτόματη ενημέρωση τιμής από προσφορά
 • On line αναζήτηση υπαρχόντων προδιαγραφών
 • Κίνηση πωλήσεων ανά πελάτη (και γράφημα)
 • Κίνηση αγορών ανά προμηθευτή (και γράφημα)
 • Σχέση παραγγελίας πελάτη με παραστατικά
 • Ιστορικό ταμείου
 • Αρχείο εναλλακτικών κωδικών ανά κωδικό είδους
 • Παραλαβή μέσω barcode
 • Εκκρεμή παραστατικά ανά πωλητή
 • Στόχος ανά περιοχή και πωλητή
 • Υποκαταστήματα πελατών/εταιρείας
 • Αξιολόγηση προμηθευτών